Over ons

Wie zijn wij?

Stichting MalaweCare zet zich in om de medische zorg in Malawi, specifiek in de regio van Zomba, ten zuiden van het Lake Malawi, te verbeteren. In een dorpje in de buurt van Zomba, Malosa genaamd, bevindt zich een klein missieziekenhuis. In dit ziekenhuis zijn, naast de lokale staf, twee tropenartsen uit Nederland in dienst. Eén daarvan is Wouter Bakker. Met hem begint ons verhaal. Want in samenwerking met Wouter poogt Stichting MalaWeCare de omstandigheden voor patient én arts in en om het St. Luke’s hospital in Malosa te verbeteren. Wij, Astrid, Stefan en Bart, hebben alledrie een unieke band met Wouter. We willen met onze stichting laten zien dat we begaan zijn met zijn situatie en willen anderen een manier bieden om ook hun betrokkenheid te tonen.

Wat zijn onze doelen?

Enthousiast over de passie van Wouter om zijn idealen na te streven én begaan met het lot van vele Malawianen die niet de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben, hebben wij de Stichting MalaWeCare opgericht. De stichting werft geld voor twee verschillende doelen. In de eerste plaats kunnen we door geld in te zamelen in samenspraak met Wouter projecten opzetten die de zorg verbeteren en kunnen wij in middelen voorzien die het ziekenhuis nodig heeft om goede zorg te verstrekken. Hierbij zijn openheid van zaken, het direct lokaal kunnen besteden van het opgehaalde geld en projecten met een meetbare impact van belang. Wouter fungeert hierin als tussenpersoon. Hij ziet waar de nood voor ondersteuning het hoogst is en hij controleert ter plaatse of het geld goed besteed is. De ingezamelde bedragen worden ondergebracht bij stichting Bonfari, die ons kosteloos controleert op de drie bovenstaande pijlers: transparantie, lokale en efficiënte besteding, en meetbare impact.

Daarnaast zetten wij een speciaal fonds op voor die personen die Wouter graag persoonlijk financieel willen steunen. Om zijn droombaan als tropenarts uit te oefenen, heeft hij in de afgelopen jaren geld bij elkaar gespaard. Hij verdient in Malawi een lokaal salaris, dat niet voldoende is om van rond te komen. Hij legt dus maandelijks geld toe om daar te kunnen blijven. Hij heeft berekend dat hij met minimale uitgaven ongeveer 3 jaar daar zou kunnen werken. Dat is zijn eigen keuze, en dat snapt hij heel goed. Maar voor diegene die die keuze bewonderen, en hem graag wat meer bewegingsvrijheid willen geven, is dit fonds bedoelt. Wouter mag daarom ook zelf bepalen waar hij het geld aan uitgeeft.

Kortom, u kunt zelf kiezen voor welk doel uw donatie gebruikt mag worden. Zo weet u waar u aan toe bent, en kunnen wij er zorg voor dragen dat het goed terecht komt. Bent u net zo enthousiast als wij? Kijk hier hoe u een donatie kunt overmaken!

Bedankt!

Astrid, Stefan en Bart

WhatsApp Image 2017-03-10 at 16.36.46
Op bezoek bij de notaris.

Wie helpt ons?

Naast ons drieen zijn er nog een aantal mensen die we extra willen bedanken omdat zij zich al in het verleden op een speciale manier hebben ingezet voor de stichting. Dit zijn Nicoline van den Broeck, voor het vrijwillig maken van haar fameuze ‘Angels’ waarvan een groot deel van de opbrengst naar de stichting is gegaan, Wim Spaargaren, die ons geassisteerd heeft met de opzet van de website en Jan-Willem Hansen, die ons vrijwillig bijstaat in de ontwikkeling van onze huisstijl, promotiemateriaal en andere ontwerpactiviteiten. Bedankt allemaal!