Projecten

Hier vind je de huidige projecten die de stichting ontwikkelt.

Vernieuwing van de Zwangeren- en kinderafdelingen

Op deze twee afdelingen wordt momenteel nog veel gebruik gemaakt van oude spullen, waardoor patiënten niet comfortabel kunnen liggen en ze weinig schoon beddengoed ter beschikking hebben. Er is weinig geld voor vernieuwing en wij willen hier graag in te hulp schieten. Op de kinderafdeling zijn inmiddels nieuwe bedjes geplaatst, maar er zijn nog matrassen nodig, en beddengoed. Een mooi streven om deze afdelingen op te knappen, en we zullen hier de komende tijd met Wouter aan gaan werken!

Shelter voor naasten van de patiënt

<Update 22-9-2018> Lieve donateurs, het is zover. De aannemer heeft, in relatief korte tijd, een prachtig onderkomen voor de Guardian Angels van de patiënten van het St. Lukes gerealiseerd. Toen Wouter na zijn verblijf in Nederland weer terugkeerde naar Malosa, geloofde hij amper wat hij zag: in die paar weken was er zoveel progressie geboekt dat ze eigenlijk zo goed als klaar waren! Ontzettend knap, en wij van de stichting zijn positief verrast van de kwaliteit, snelheid en professionaliteit waarmee de klus geklaard is. We hebben geen problemen ervaren met niet nagekomen afspraken. De aannemer toonde zich erg flexibel wat betreft (kleine) aanpassingen aan het gebouw en  wat betreft betalingen is het ziekenhuis zijn afspraak nagekomen (zij betaalden ook een deel). Kortom, wij zijn ontzettend tevreden.

En we hopen natuurlijk dat jullie dat ook zullen zijn! Jullie donaties zijn niet voor niets geweest, en nu zal de komende tijd gaan blijken hoeveel profijt de guardians van ‘jullie’ shelter zullen hebben. Onze verwachting is dat elke vorm van comfort een verbetering is ten opzichte van buiten op de grond slapen, maar we zullen het zien. Wouter houdt ons op de hoogte, voor nu hebben we natuurlijk: de foto’s!!!

<Update 2-8-2018> De bouw van de shelter is in volle gang! zie de foto’s op www.malawecare.com/beelden om een kijkje te nemen. Inmiddels zijn ze bijna twee weken bezig en ligt de vloer er zo goed als in! Er komen steeds meer foto’s, dus houdt de pagina in de gaten!

<Update!> het is al een hele poos geleden, maar inmiddels zijn wij en het St. Lukes zo ver dat de shelter gebouwd kan gaan worden! De afgelopen maanden zijn we aan beide kanten bezig geweest: In Malosa hebben ze door het uitzetten van een zogenaamde tender een aantal partijen voorstellen laten doen voor het bouwen van de beste shelter. Aan de hand van een aantal criteria is de beste aannemer gekozen. Hierna hebben wij hun voorstel ontvangen en beoordeeld, met geheel belangeloze hulp van Architect Richard Pannenkoek uit Aalsmeer. Ontzettend bedankt, want zo hebben we een aantal fouten uit het voorstel kunnen halen. Ook hebben we onderhandeld over de uiteindelijke prijs. Uiteindelijk zal de shelter ongeveer 11.000 euro gaan kosten, waarvan de stichting ongeveer 9.000 zal betalen. Het ziekenhuis betaalt zelf ook mee in de realisatie. Dit gaf ons het vertrouwen dat het ziekenhuis er alles aan zal doen om de shelter ook daadwerkelijk gebouwd te krijgen. Ook hebben we afgesproken om in termijnen te betalen. Wij zullen de eerste betaling doen, het ziekenhuis de tweede. Pas bij oplevering zal het resterende bedrag worden overgemaakt. De eerste betaling is vandaag gedaan. de verwachting is dan ook dat er deze week begonnen zal worden met bouwen. Zodra er voortgang is, zullen er foto’s gemaakt worden die hier op de website worden gedeeld. Een spannende tijd!

Veel patienten komen van ver om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Vaak  worden ze op deze reis ondersteund door familieleden of naasten die ze, ook tijdens de ziekenhuisopname, moeten verzorgen. Denk hierbij aan wassen, eten geven, en andere diensten die niet direct door een verpleger gedaan moeten worden. Voor deze mensen biedt het ziekenhuis echter geen faciliteiten om te kunnen overnachten, te koken, te plassen, of ‘gewoon’ een uitslag van de operatie af te wachten. Daar willen wij wat aan doen. In samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer en onze donateurs is er een plan geschreven voor een Shelter, een onderkomen voor 40 personen met faciliteiten die in al deze gemakken kan voorzien. Het gebouw dient robuust te worden, zodat het gemakkelijk 20 jaar mee gaat. Het wordt lokaal aanbesteedt, dat betekent dat een lokale aannemer het zal gaan bouwen met lokale middelen, zodat het project ook nog toevoegt aan de lokale economie. Het ziekenhuis zal deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Het is de bedoeling dat vanaf december 2017 offertes worden aangevraagd en dat de bouw in februari zal beginnen. In april kan het onderkomen dan in gebruik genomen worden. Om dit te kunnen realiseren, is een bedrag van €8000 begroot, dat voor de offertefase in principe binnen dient te zijn. Dit is een behoorlijk bedrag, waarvoor we dan ook al een tijd aan het werven zijn. Hartelijk dank voor alle donaties die al gedaan zijn, we hopen dat we binnenkort kunnen mededelen dat ook dit project zal worden gestart!

 St. Lukes in Beeld

De meeste projecten die we op (zullen) zetten gaan over de directe verbetering van de zorg in en om het ziekenhuis. Wanneer er een tekort is aan medische instrumenten, of medicijnen is het logisch dat donaties hier ook aan ten goede komen. Maar daardoor raken andere zaken, zoals de aankleding van het ziekenhuis, vanzelfsprekend op de achtergrond. Terwijl een beetje aandacht hiervoor ook kan leiden tot een betere werksfeer, hernieuwde energie en motivatie, en, afhankelijk van die aankleding, wat bevestiging in je werkzaamheden. Wouter heeft in de afgelopen weken een professionele fotograaf in het ziekenhuis gehad die geheel vrijwillig een aantal prachtige foto’s heeft gemaakt. De foto’s brengen goed in beeld wat voor medische behandelingen er zoal gedaan worden, en er is duidelijk op te zien hoe de staf zich inspant om patienten van goede zorg te voorzien. Het idee is om deze foto’s te laten te laten ontwikkelen en ze door het ziekenhuis heen op te hangen in een aantal lijsten. Leuk voor de staf, en leerzaam en interessant voor bezoekers! Er is ongeveer €200 euro voor nodig om een twintigtal foto’s te laten ontwikkelen, en MalaweCare heeft aangegeven dit graag te willen verzorgen. Een deel van de opbrengsten van onze kraampjes op Koningsdag en de geraniummarkt zijn hier al voor gereserveerd, en mochten jullie doneren op onze rekening, komt ook daarvan een deel ten goede aan dit project. Vanzelfsprekend komen de foto’s ook beschikbaar op onze website!

(Doorlopend) Medische instrumenten

In het St. Luke’s ziekenhuis is een chronisch tekort aan medicijnen en medische instrumenten. Vergeleken met Nederlandse ziekenhuizen is er vanzelfsprekend al een groot verschil wat betreft de mogelijkheden bij de behandeling van een patient. Maar zelfs voor Malawiaanse maatstaven zijn er vaak nog te weinig hulpmiddelen voorhanden. Denk aan de gangbare materialen als handschoenen, verband en schoon wasgoed, maar voornamelijk ook hulpmiddelen als een sectioset (voor het uitvoeren van keizersnedes) en uitzuigerapparaatjes voor pasgeboren baby’s.

Stroom & Licht

In Malawi is te weinig productie van elektriciteit om aan de totale vraag van het hele land te voldoen. Daarom heeft de overheid besloten consumenten op verschillende tijden van stroom te voorzien, om zo iedereen een beetje tegemoet te kunnen komen met goede stroom. Voor het St. Luke’s betekent dit dat ze in tijden van die zogenoemde ‘blackouts’, dus als de stroom is afgesloten, een noodaggregaat op diesel moeten aanzetten. Alleen dan kunnen sommige operaties worden uitgevoerd en kan er ’s nachts zorg verleend worden. Op de momenten dat de aggregaat aanstaat, maakt het ziekenhuis verlies. De hoeveelheid diesel die nodig is kost meer dan de zorg opbrengt. De eerste vraag die wij dan ook van Wouter kregen, was of we de artsen konden voorzien van operatielampen op batterij, zodat er in ieder geval noodverlichting is als de stroom ’s nachts uitvalt. In plaats van dure statische lampen, is besloten om twee compacte hoofdlampen aan te schaffen die voor goede verlichting zorgen, gefinancierd door een collecte tijdens een klaverjasavond in Aalsmeer en de verkoop van engeltjes gemaakt door Nicoline van der Broeck van Nicky’s Beads. Fantastisch!!!

Blij Ei!

Sinds kort heeft het St. Luke’s een noodstroomsysteem op zonne-energie. Een grote investering die kracht is bijgezet door een andere stichting. Momenteel is de staf aan het evalueren of het systeem werkt. Mocht dit het geval zijn dan willen wij graag eenzelfde soort systeem in het klein installeren op de artsenwoning(en) bij het ziekenhuis. Wouter woont momenteel in een van de artsenwoningen en in een land waar het 12 maanden per jaar, 12 uur per etmaal donker is en er slechts enkele uren stroom per dag is, is koelen, verwarmen, koken en werken met telefoon of laptop vaak niet mogelijk. Op termijn zullen nieuwe artsen die het huis betrekken ook van de panelen gebruik maken en draagt de oplossing bij aan de verduurzaming van het elektriciteitsnet van Malawi.

We zijn momenteel bezig met het opstellen van een projectplan en begroting voor de uitvoering van het project!

(Doorlopend) Het patientenpotje

Omdat het St. Luke’s een missieziekenhuis is, is er in principe geen financiele steun van de overheid. Alleen bij zwangere patienten betaalt de overheid achteraf de rekening en is het ziekenhuis verplicht deze patienten aan te nemen. Helaas komt de overheid vaak de betaling niet na en weet het ziekenhuis dat ze bij de opname van een zwangere patient verlies kunnen maken. Er moet per slot van rekening geld binnenkomen om het ziekenhuis draaiende te houden. Hierdoor komt het soms voor dat patienten aan de deur geweigerd worden als ze hun medische rekening niet kunnen betalen. Voor deze patienten heeft het ziekenhuis een speciale pot, die af en toe aangevuld wordt door buitenlandse artsen en co-assistenten. Ook Stichting MalaWeCare wil aan deze pot bijdragen, zodat iedere patient die zorg nodig heeft ook daadwerkelijk zorg krijgt. Het is een pot waar alleen aanspraak op gedaan kan worden mocht er echt niet betaald kunnen worden, in uiterste gevallen. Wordt dit niet gehanteerd, is het lastig controleren wie er aanspraak op kan maken en wie niet. Wouter en Chris, de andere Nederlandse tropenarts die werkt in het St. Luke’s, zullen hier op toezien.